Recomandări eficiente pentru consiliul local Viișoara

Recent, în sala de ședințe a primăriei s. Viișoara a avut loc sedința lărgită organizată de A.O. „Colaborare” împreună cu primăria Viișoara. La masa rotundă au fost invitați șefi instituțiilor din teritoriu, consilieri locali și liderii comunității. Primarul, dna Ina Ciubotaru, a prezentat în fața publicului experții din domeniul efcienței energetice și surselor de energie regenerabilă, și lea oferit cuvântul.
Președintele A.O.„Colaborare”, mentorul Grigore Musteață, a prezentat rezulatatele cercetărilor vizuale a clădirilor instituțiilor bugetare, monitoringul consumului surselor energetice efectuat în fiecare lună timp de un an de zile.De către experți a fost efectuată și analiza cheltuielilor bugetare pentru sursele energetice pe 3 ani de zile la gimnaziu, grădiniță, căminul cultural și primărie.Rezultatele acestor analize au fost aduse la cunoștința consilierilor și conducătorilor instituțiilor.
După ce au discutat pricinile creșterii cheltuielilor energetice a intervenit în discuții profesorul conferențiar  universitar, dl Andrei Gumovschi, care a propus unele metode științifice de economisire a surselor energetice. Un interes deosebit le-a trezit consilierilor și liderilor comunității sursele regenerabile locale de energie propuse de expert, care ar putea fi utilizate fără mari cheltuieli de către instituții.
Ulterior, dl. Grigore Musteață a dat citire recomandărilor pentru eficientizarea energetică  a clădirilor și obiectelor sociale de pe teritoriul primăriei Viișoara pentru a fi incluse în planul strategic de dezvoltare a localității. Urmează ca la ședința următoare din luna noiembrie consilierii locali să decidă care din măsurile propuse vor fi executate în următoarele luni. Îndeplinirea măsurilor recomandate de A.O.„Colaborare” va permite Administrației Publice Locale economisirea pe viitor a 30-60% din sursele bugetare actuale destinate cheltuielilor energetice.
După ședință experții, împreună cu primarul au mers la grădiniță, unde au evaluat corectitudinea instalării și eficacitatea funcționării colectorului solar pentru încălzirea apei conectate la boilerul cu două contururi oferite de A.O. „Colaborare” din contul proiectului.
Advertisements
Posted in Noutati | Leave a comment

Proiectul de izolare termică a caminului de fete, din orașul Edineț s-a finalizat cu succes

Izolarea termică a pereților din partea de Nord a căminului Seminarului Teologic Liceal de
Fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta” din Edineț. Nici două luni nu au trecut de la începerea lucrărilor de izolare termică a căminului, iar datorită organizării efective a lucrărilor și asigurarea la timp cu materialele necesare proiectul s-a încheiat.
Recent la această instituție a fost organizat seminarul de totalizare a proiectului la care au participat beneficiarii, denanțatorul și membrii comunității care au contribuit la realizarea proiectului. Evenimentul a fost moderat de membra grupului de inițiativă Morcovanu Ștefana, care a oferit cuvântul Președintelui A.O.„Colaborare”, dl.Grigore Musteață. În cuvântarea sa dl Musteță a menționat că mini-grantul câștigat de grupul de inițiativă din această instituție a dat un imbolt reușit la mobilizarea comunității de a contribui la crearea condițiilor mai bune pentru aceste fete. Inițial din contul mini-grantului oferit de A.O. „Colaborare”au fost procurate materialele necesare, iar din contul contribuției era preconizat de a achita specialiștii care au înfăptuit lucrările de izolare.
 
La 21 august 2017 au fost aduse materialele necesare, iar la 5 septembrie 2017 au început lucrările de izolare termică a pereților cu polisteren grosimea 10 cm, care are o eficiență mai sporită. Timp de aproape 2 luni de zile volumul și calitatea lucrărilor au fost monitorizate de directorul Seminarului Teologic Părintele Mihail și de organizația finanțatoare A.O.Colaborare.
Apoi fetele din Grupul de Inițiativă Arama Maria și Marcu Iraida au susținut o prezentare video în fața celor prezenți despre etapele, rezultatele și beneficiile proiectului. În prezentare a fost menționat, că datorită contribuției acordate de oamenii cu bună credință bugetul proiectului a crescut de 3 ori fiind posibilă izolarea termică la toți pereții căminului. Cei prezenți au apreciat la justa valoare rezultatele proiectului, care va avea un impact pozitiv atât asupra sănătății fetelor cât și asupra mediului. După discuții și intervențiile participanților a fost vizitat obiectul izolat termic. Împreună cu toți participanții au fost examinate și evaluate lucrările efectuate de specialiști angajați.
La fața locului Dl. Grigore Musteață și Părintele Mihail Baragin au vorbit celor prezenți despre durabilitatea proiectului și eficiența energetică obținută în rezultatul izolării termice a pereților. Datorită acestor măsuri de eficiență energețăcă în căminul fetelelor va fi mai cald, iar administrația va consuma mai puțin combustibil pentru încălzirea încăperilor. La sfârșit toți participanții s-au fotografiat lîngă perții de acum izolați termic.
 
De menționat că în 2016, A.O.„Colaborare” a instalat pe acoperișul Seminarului Teologic un colector solar pentru încălzirea apei menagere conectat la un boiler cu două contururi, care asigură cu apă caldă două cabine de duș pentru fete.
Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.Organizația concedent A.O.„Colaborare”,mun. Edineț.
Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

A.O. “Colaborare” a luat parte la conferința internatională a partenerilor proiectului CLEEN

În perioada 14 – 19 octombrie 2017 într-un loc pitoresc s-au desfășurat sesiunile Conferinței Internaționale a managerilor organizațiilor partenere din 5 țări. Proiectul international CLEEN (Civil society Local Energy Efficiency Network) este finanțat de Uniunea Europeană cu perioada de implementare 2015 – 2017. În cadrul conferinței au fost prezentate de fiecare organizație parteneră rezultatele obținute și perspectiva îmbunătățirii calității vieții.
 
Cu toate că zilele erau încărcate cu sesiuni, în pauzele de masă reprezetantul A.O. “Colabrare” găsea clipe pentru a admira locurile frumos amenajate ale Complexul Turistic “Costești”.
În a treia zi la Conferința Internațională s-au mai alăturat reprezentanți ai ONG-lor din alte 5 țări post-sovietice, sala devenind mai plină. Împreună cu reprezentanții organizațiilor ecologiste din 10 țări am discutat mai multe întrebări, printre care și problemele provocate de schimbările climatice și rolul ONG-lor în informarea și constientizarea cetățenilor despre pericolele schimbărilor climatice.
  
În acest complex turistic, pe lângă edificiile de agrement , a fost construită și casa model a Povestitorului Ion Creangă, care în ziua de 18.X.17 a fost sfințită de un sobor de preoți. Iar noi, participanții am continuat sesiunile Conferinței Internaționale cu temele de îmbunătățire a comunicării între ONG-le de mediu din 10 țări prezente. În ultimele zile toți participanții am discutat și am propus activități și măsuri pentru susținerea Rețelei CLEEN în viitor.
 
Posted in Noutati | Leave a comment

Colectorul solar a ajuns și la Grădinița din Viișoara

La 22 septembrie 2017 s-au încheiat sesiunile trainigului organizat de Asociația Obștească „Colaborare” cu persoane responsabile și cu abilități necesare și doritoare de a construi colectoare solare pentru încălzirea apei. La training au participat doritorii de a afla cum să construiască colectoare solare pentru a economisi bugetul familiei sau al instituției, care au fost selectați în cadrul seminarelor de informare desfășurate anterior.

Participanții la training au avut posibilitate să afle tot ce este necesar pentru a construi de sine-stătător colectoare solare pentru instituțiile în care activează sau gospodăriile particulare. De asemenea, persoanele cointeresate au adresat întrebări pentru a afla lucruri mai amănunte din procesul de construcție și asamblare a colectoarelor solare.

După dezbaterile facilitate la temele expuse și epuizarea întrebărilor teoretice Formatorul în educația adulților, dl. Grigore Musteață a condus participanții la Grădinița-creșă „Garofița” din satul Viișoara unde va fi instalat colectorul solar și conectat la un rezervuar cu două contururi. Participanții s-au interesat de cantitatea, calitatea și desigur prețurile materialelor necesare pentru construcția colectorului solar, rezervuarului și a sistemelor de conducte.

Aici persoanele interesate au avut posibilitatea să studieze și să cerceteze cu mîna proprie calitatea lucrărilor practice la colectorul construit și pregătit pentru instalare. La practică formatorul le-a arătat și lămurit celor prezenți unde să fie instalat colectorul și au desenat schema suportului pentru montarea lui în cel mai potrivit loc. Ploile abundente nu ne-au permis de a lucra cu aparatul de sudat pentru a instala colectorul. Îndată după încetarea ploilor va fi construit suportul și instalat colectorul solar cu boilerul primit în dar din contul Proiectului „Constituirea Coalițiilor Locale pentru promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie”. Lucrătorii, educatorii și copiii au primit cu bucurie această veste. Participanții la training au rămas mulțumiți și entziasmați de instruire promițând că ne vor contacta când vor începe a construi colectoare solare. Noi le dorim succes și v-om fi bucuroși de conlucrare.

Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.Organizația concedent A.O.„Colaborare”,mun. Edineț.

Posted in Noutati | Leave a comment

Mini-grantul aduce bucurie multora

În toamna anului 2016 Asociația Obștească „Colaborare” a instalat pe acoperișul căminului Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț un colector solar pentru încălzirea apei, iar în interiorul căminului un boiler cu două contoare, care a fost conectat la colectorul solar. De mai bine de un an fetele se folosesc de apa caldă încălzită cu razele solare. Recent în căminul fetelor au fost construite 4 cabine de duș la care ajunge apă încălzită de colectorul solar în acest fel creându-le condiții zilnice mai ușoare elevelor.      

Odată cu lansarea proiectului „Izolarea termică a pereților din partea de nord a căminului Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț, susținut financiar de Asociația Obștească „Colaborare” prin mini-grant, în căminele fetelor iarna va fi mai cald, iar  Administrația STLF va reduce până la 30% din cheltuielile pentru încălzire.

După ce au fost procurate materialele necesare pentru izolare au fost contactați și meșteri în domeniu pentru a îndeplini lucrările de izolare termică a pereților.  Au fost căutate și instalate schelele pentru a îndeplini lucrările la înălțime. Până la începerea lucrărilor Președintele A.O.„Colaborare„ Dl. Grigore Musteață împreună cu directorul Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț, Părintele Mihail Baraghin au discutat cu meșterii angajați condițiile și termenii de îndeplinire a lucrărilor.

La sfârșit de săptămână, cînd izolarea termică a unui perete era pe sfârșite, fetele din Grupul de Inițiativă cu bucurie au urcat pe schele ca să pozeze la banerul cu datele proiectului.

Conducerea A.O. „Colaborare” și a Seminarului Teologic întreprind toate măsurile necesare pentru ca în termen de 2 luni, adică până va da frigul, pereții căminului să fie izolați termic și calitativ. Prin această măsură de eficiență energetică vor fi create condiții mai bune de trai pentru fete și vor fi reduse cheltuielile pentru încălzire. Deoarece încălzirea se produce prin arderea cărbunelui, în rezultatul reducerii volumului de cărbune ars corespunzător va diminua și volumul emisiilor de CO2 în atmosferă.

Însă lucrările de izolare a pereților sunt înfăptuite din contul contribuției comunității. Reieșind din aceste necesități, tot colectivul de fete, Preoți și profesori Vă roagă să acordați o contribuție bănească după posibilitățile Dum-stră la realizarea cu succes a acestul proiect.

Vă rugăm să transferați suma contribuției oferite sau în numerar să depuneți pe contul A.O.„Colaborare”, CODUL IBAN: MD12EN000000222446104894, Cod fiscal: 7602559, Codul Băncii: ENEGMD22894, BC „Energbank”SA, filiala Edineț. Direct puteți  oferi contribuție Părintelui Mihail, înscriindu-vă în lista de colectare benevolă a contribuției.

Dumnezeu să ne ajute !

Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.

  

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț va avea condiții mai bune

Odată cu lansarea proiectului „Izolarea termică a pereților din partea de nord a căminului Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț,  Asociația Obștească „Colaborare” împreună cu Administrația STLF au purces la lucru. Mai întîi de toate au fost colectate oferte pentru materialele necesare, apoi s-au analizat ofertele primite și au comandate materialele necesare. Din mini-grantul câștigat la concurs au fost procurate materiale pentru izolarea pereților.DSCN3443

Un camion plin cu polisteren grosimea 10 cm. și alte materiale necesare au fost aduse la Seminar. Cu bucurie au în tâmpinat elevele seminarului aceste materiale și cu entuziasm au făcut ajutat la descărcare.

DSCN3447Materialele au fost depozitate în încăperi ferite de umezeală și sub supraveghere.

DSCN3450După ce au fost verificate să corespundă cu calitatea și cantitatea materialelor solicitate, președintele A.O.„Colaborare„ dl. Grigore Musteață, a întocmit un act de transmitere a materialelor procurate către beneficiar, care a fost semnat de liderul Grupului de Inițiativă Olga Proscurova și de garant, directorul Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț, Părintele Mihail Baraghin.

DSCN3454

Mai departe este necesar de a înfăptui lucrările de izolare a pereților din contul contribuției comunității. Reieșind din aceste necesități, tot colectivul de fete, Preoți și profesori roagă oamenii de bună credință să acorde o contribuție bănească după posibilitățile pentru a putea realiza cu succes acest proiect.

Oricine dorește să susțină acest proiect poate transmite în numerar sau transfera o sumă drept contribuție pe contul A.O.„Colaborare”, CODUL IBAN: MD12EN000000222446104894, Cod fiscal: 7602559, Codul Băncii: ENEGMD22894, BC „Energbank”SA, filiala Edineț. Direct puteți oferi contribuție Părintelui Mihail, înscriindu-vă în lista de colectare benevolă a contribuției.

Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.

imageswecfguttaemblema colaborare

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lansarea proiectului câștigător

Înaripate și entuziasmate cum sunt, fetele din Grupul de Inițiativă de la Seminarul Teologic Liceal de Fete din Edineț, care au primit mini-grantul cîștigător, au purces la realizarea proiectului. În timp de câteva zile au pregătit prezentarea video a proiectului, documentele necesare și au organizat un seminar de lansare.

La seminar au fost invitați lucrătorii și profesorii instituției, organizația concedentă (donatoare), enoriași și membri ai comunității interesați de proiectul „Izolarea termică a pereților din partea de Nord a căminului Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc. Elisabeta” din mun. Edineț.

Ședința seminarului a fost deschisă de Părintele Mihail, directorul Seminarului teologic și garantul Grupului de Inițiativă la realizarea proiectului. Un cuvînt de salut a avut de spus și Președintele A.O. „Colaborare”, dl. Grigore Musteață, care a felicitat fetele și instituția cu câștigarea premiului mare, mini-grantului de 20.000 lei. A vorbit și despre condițiile concursului care s-a desfășurat transparent.

Cu bucurie au primit participanții vestea că anume în ziua Sf. Sărbători de Schimbare la Față a Domnului a fost lansat și proiectul de schimbare a fasadei căminului pentru fetele care se învață în această instituție.

Cu plăcere fetele din Grupul de Inițiativă a proiectului au susținut în fața publicului o prezentare video despre scopul, obiectivele și rezultatele proiectului.

În cadrul dezbaterilor facilitate pe tema proiectului au vorbit Olga Proscurova,-liderul Grupului de inițiativă, Liliana Samcov,- reprezentanta A.O.„Demos”, și Rodica Ciolacu din partea enoriașilor prezenți.

La pauză toți participanții au fost serviți cu suc și dulciuri, iar la sfârșit au făcut o fotografie cu toți participanții la unul din pereții  care vor fi Izolați termic cu polisteren grosime de 10 cm.

Organizația concedent (donatoare), A.O.„Colaborare”  va consulta și va monitoriza mersul lucrărilor la implementarea proiectului după timp și calitate, în rezultatul căruia instituția va putea economisi până la 30% din sursele energetice și cocomitent va reduce volumul emisiilor de CO2 în atmosferă.

Din contul mini-grantului am reușit să procurăm o bună parte din materialele necesare, iar pentru lucrări și alte cheltuieli este necesar de a colecta contribuție de la populație.

Reieșind din aceste necesități, tot colectivul de fete, Preoți și profesori Vă roagă să acordați o contribuție bănească după posibilitățile Dum-stră la realizarea cu succes a acestul proiect.

Vă rugăm să transferați suma contribuției oferite sau în numerar să depuneți pe contul A.O.„Colaborare”, CODUL IBAN: MD12EN000000222446104894, Cod fiscal: 7602559, Codul Băncii: ENEGMD22894, BC „Energbank”SA, filiala Edineț.

 

      Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.

 

Posted in Noutati | Leave a comment

Tinerii au fost premiați la “Gala Laureaților” pentru ideile de eficiență energetică

Joi, 17 august 2017 în sala de ședințe a Consiliului Raional Edineț a avut loc „Gala Laureaților”, ceremonia de decernare a  câștigătorilor concursului de idei inovatoare în domeniu eficienței energetice și îmnânarea diplomelor participanților la concursul anunțat de A.O. „Colaborare”.

La ceremonie au fost invitați toți membrii Grupurilor de Inițiativă și conducătorii instituțiilor sociale care au fost vizate în proiectele inovatoare înaintate la concurs.

De asemenea, la ceremonie au fost invitați reprezentanți ai Administrației Publice Locale, Administrației raionale, coordonatorul național al programului, șefa Oficiului Teritorial al Parlamentului, reprezentanții presei și ale altor structuri.

Evenimentul a fost prezidat de Vicepreședintele Raionului Edineț, dl. Sergiu Gheorghiță, șefa Oficiului Teritorial Edineț al Parlamentului, dna Stela Belitei și Președinta Centrului Republican „Gutta-Club”,  dna Natalia Kravciuk.

Despre oportunitățile tinerilor, scopul, obiectivele și rezultatele concursului a vorbit Președintele A.O.„Colaborare”, dl. Grigore Musteață, organizatorul ceremoniei de premiere.

Sub aplauzele furtunoase ale participanților din sală toți tinerii implicați în Grupele de Inițiativă locale care au participat la elaborarea proiectelor de eficiență energetică și folosire a surselor regenerabile au fost răsplătiți cu diplome de participare.

Cu fiecare acțiune evenimentul devenea tot mai interesant deoarece toți așteptau cui vor fi înmânate premiile puse la bătaie pentru locurile I, II și III, adică becurile LED și sensorii de economisire a energiei electrice.

Premiul pentru Locul III, care a constat în 1 bec LED și 1 sensor, a fost oferit Grupului de Inițiatăvă condus de Hatman Doina de la Seminarul Teologic Liceal de Fete din mun. Edineț și de Cătărău Romica din s. Viișoara, r-nul Edineț.

Cu aplauze de bucurie au fost întâmpinați și protagoniștii Premiului pentru Locul II – 2 becuri LED și 1 sensor, care i-au revenit liderului Grupului de Inițiativă – Onoico Carolina din or. Cornești, r-nul Ungheni și liderului aripei tinere a Organizației Teritoriale Edineț a MEM – Gabor Elena.

Premiul pentru Loc I- 3 becuri LED și 1 sensor – le-a revenit liderilor Grupurilor de Inițiamivă Țurcanu Nicoleta din or. Cornești și Mocanu Magda din s. Sculeni, raionul Ungheni. Becurile LED și sensorii de mișcare oferite ca premiu vor putea fi folosite la grădinițe, școli sau alte obiecte sociale pentru economisirea energiei electrice.

Cel mai bun și relevant proiect pentru a fi finanțat printr-un mini-grant și implementat în practică a fost desemnat proiectul elaborat de Grupul de Inițiativă condus de Proscurova Olga care a primit Certificatul de oferire al unui mini-grant în sumă de 20.000 lei. De față cu toți participanții Președintele A.O. „Colaborare”, dl. Grigore Musteață a semnat cu liderul GI Proscurova Olga și garantul GI, Directorul Seminarului Teologic Liceal de Fete din mun. Edineț, Părintele Baraghin Mihail un acord de finanțare și realizare a proiectului. Pentru a confirma cunoștința obiectivelor proiectului care a câștigat mini-grantul, liderul GI a susținut o prezentare în fața publicului.

Proiectul prevede în termen de 2 luni izolarea termică a pereților din partea de Nord a căminului Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc. Elisabeta” din  Edineț. Aceste măsuri de eficiență energetică vor permite instituției să economisească pe timp de iarnă până la 30% din combustibilul consumat anterior și concomitent se vor reduce emisiile de CO2 în atmosferă.

Toți participanții au fost invitați la o pauză de cafea și ceai cu dulciuri, unde au făcut cunoștință cu semenii lor din alte localități și au discutat despre eficiența energetică.

La sfârșitul evenimentului toți participanții au făcut o poză de grup cu Diplomele de participare primite ca amintire.

După ceremonie concurenții din alte localități au vizitat grădina public „Vasile Alecsandri” și aleea clasicilor din centrul mun. Edineț.

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Perioada de depunere a ideilor inovatoare în domeniul eficienței energetice a luat sfârșit

Teremnul de depunere a  proiectelor de idei inovatoare în domeniul eficienței energetice și folosirii surselor regenerabile a expirat. Până la 1 august 2017 au fost primite și înregistrate la concurs 9 proiecte din partea ONG-lor locale și Grupurilor de Inițiaativă formate din elevii claselor superioare de liceu și absolvenți. La elaborarea acestor 9 proiecte au participat 45 tineri asociați în 9 Grupe de inițiativă diferite, în care au fost implicați câte 5 tineri. În dependență de necesitățile instituțiilor sociale, Grupurile de Inițiativă au înaintat la concurs inițiative de a schimba becurile incandescente pe becuri LED, izolarea termică a pereților, instalarea panourilor reflectoare la calorifere, construcția și instalarea colectoarelor solare pentru încălzirea apei menagere. Din localitățile raionului Edineț au fost depuse 6 proiecte și din raionul Ungheni 3 proiecte. Toate inițiativele locale corespund cerințelor îndrumarului pentru solicitanții de grant și au fost admise la concurs. Concursul s-a desfășurat în două etape. La prima etapă fiecare membru al juriului individual a evaluat fiecare proiect în parte și a notificat conform grilei de apreciere. La a doua etapă a concursului în baza tabelelor cu balurile obținute de fiecare concurent membrii juriului au completat un tabel de totalizare, care a evidențiat câștigătorul concursului.

Reieșind din balurile obținute membrilor juriului au apreciat cel mai bun și relevant proiect pentru a fi finanțat printr-un mini-grant oferit de organizator și implementat în practică pe parcursul a 2 luni de zile.

Deoarece la concurs au participat grupe de tineri din raioanele Edineț și Ungheni, Comitetului de juriu a hotărât să fie înmânate câte două premii pentru locurile I, II și III. Conform procesului verbal a ședinței din 09.08.17, Comitetul de juriu a hotărât după balurile obținute în descreștere să acorde 2 premii pentru locul întâi, 2 premii pentru locul doi și 2 premii pentru locul trei.

Drept premii pentru grupurile de Inițiativă care au ocupat locurile I, II și III vor fi oferite becuri LED și sensor de mișcare, care vor putea fi folosite la grădinițe, școli sau alte obiecte sociale pentru economisirea energiei electrice. Toți cei 45 tineri, ca membri ai celor 9 Grupuri de Inițiativă, care au participat cu inițiative locale la concurs, în timpul ceremoniei vor primi Diplome de participare. Cine va câștiga mini-grantul și care Grupuri de Inițiativă vor fi premiate pentru locurile I, II și III râmine să aflați în cadrul ceremoniei „Gala Laureaților”.

Detalii despre ceremonia de decernare a premiilor –„Gala Laureaților”-  vom publica în zilele următoare pe pagina noastră de Facebook. Intrarea la eveniment este liberă. 

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Evaluarea proiectelor – I etapă

Concursul  de idei inovatoare în domeniul eficienței energetice și folosirea surselor regenerabile în comunități, anunțat  pentru tineri la 1 iunie 2017 de A.O. „Colaborare” s-a încheiat la 1 august 2017.

Toate proiectele înaintate la concurs au fost numerotate și înregistrate în registru după cum au parvenit la A.O.„Colaborare” prin poșta electronică sau pe suport hârtie.

Astăzi în incinta sălii de protocol  a Consiliului Raional Edineț s-a desfășurat prima etapă de evaluare a inițiativelor locale ale tinerilor. La ședință în calitate de membri ai juriului au participat Președinte  A.O. „Colaborare”, dl Grigore Musteață,  șefa secției economie Rodica Chiriac, și managerul energetic din Aparatul Președintelui Raionului Edineț,  Petru Siminițchi.

Președintele A.O.„Colaborare” le-a prezentat membrilor juriului grila de evaluare a proiectelor și le-a explicat modul și criteriile de apreciere și evaluare a inițiativelor locale înscrise la concurs. Fiecare mebru al juriului a primit cîte un tabel cu criteriile de evaluare și lista proiectelor  acceptate la concurs.

Timp de câteva ore fiecare membru al juriului a studiat și analizat fiecate proiect după cum se încadrează în condițiile concursului și apreciate după conținut și indicatorii relevanți.

După ce au analizat toate proiectele grupurilor de inițiativă și ale ONG-uriloe locale, fiecare membru al juriului a completat aparte și de sinestătător tabelul de punctaj pentru fiecare proiect în parte.

Fiecare membru al juriului a semnat, a datat și a prezentat tabelul de punctaj președintelui A.O.„Colaborare”. Acum urmează ca și ceilalți membri ai juriului, din alte localități, să prezinte tabelele de punctaj pe fiecare proiect. De îndată ce v-om primi tabelele de la toți membrii juriului ne v-om întruni într-o ședință aparte în a doua etapă, unde va fi determinat învingătorul concursului, care va cîștiga mini-grantul și concurenții care vor ocupa locurile I, II și III puse la bătaie.

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment