La Chișinău, s-a desfățurat Forumul ONG-lor de mediu din Moldova

În perioada 20-21 aprilie 2018 în or. Chișinău și-a desfășurat lucrările Forumul ONG-urilor de mediu din Moldova. Conform unor formulare completate din timp la Forum au fost selectate și invitate cele mai active ONG-uri din Moldova. Ca oaspeți la Forum au fost invitați  Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și responsabili de la Ambasada Suediei în Chișinău. Dupa ședința în plen unde s-au discutat multe probleme stringente de mediu atât în prima, cât și a doua zi reprezentanții ONG-lor au lucrat în grupuri pe diferite compartimente ale mediului. Din partea la fiecare grup au fost discutate probleme și date propuneri pentru a fi incluse în rezoluția Forumului.

Președintele A.O.„Colaborare” a dat mai multe propuneri printre care și propunerea de a include în Rezoluția Forului elaborarea unei adresări către Minister și Parlament de a primi Legea cu privire la tariful verde pentru energia produsă din sursele regenerabile. Tariful verde de livrare a energiei regenerabile în rețea este aplicat în toate țările Uniunii Europene și chiar și la vecinii din Ucraina. Numai conducerea Moldovei tărăgănează  primirea acestei Legi, cu toate că producerea energiei verzi de turbinele eoliene instalate în nordul Țării și de panourile fotovoltaice în centrul Țării ia amploare. Doar stațiile eoliene reduc cu mult volumul de emisii în atmosferă la producerea energiei electrice. Cu părere de rău secretarul de stat al Ministerului care a participat la Forum nu a putut da nici o explicație. Însă propunerea Dl. Grigore Musteață a fost susținută de mai mulți colegi din  ONG-le de mediu.

Advertisements
Posted in Noutati | Leave a comment

Un titlu onorific atribuit pe merit

La festivitățile Hramuluidin  mun. Edineț, Președintelui A.O. „Colaborare”, dl. Grigore Musteață i-a fost conferit titlul onorific de „ONG-istul anului 2017”. Primarul mun. Edineț, Dl. Constantin Cojocari a menționat că că acest titlu este oferit pentru contribuția substanțială adusă de președinte la dezvoltarea prosperă a comunității Edineț. La rândul său, dl. Grigore Musteață i-a mulțumit primarului de Edineț pentru aprecierea conferită și pentru evaluarea justă a activității depuse în folosul societății.

Acest titlu este ca un stimulent pentru asociației, iar președintele A.O. „Colaborare”  va contribui și în continuare la promovarea surselor regenerabile de energie și dezvoltarea lor în așa mod ca raionul Edineț să dețină mereu locul întâi la producerea energiei verzi și în perspectivă, nordul țării, să devină independent energetic.

Ca rezultat, A.O. „Colaborare”  va contribui și la îndeplinirea angajamentului asumat de Moldova, ca până în anul 2030 să îndeplinească obiectivele de dezvoltare durabilă pentru a asigura cetățenilor o viață decentă.

Posted in Noutati | Leave a comment

“Curierul de Edineț” despre proiectului de constituire a Alianțelor Locale pentru promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie

Recent a fost finalizat proiectului „Constituirea Alianțelor Locale pentru promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie”, implementat de A.O.„Colaborare” în două raioane. La această temă am discutat cu Dl. Grigore MUSTEAȚĂ, Președintele Asociației Obștești „Colaborare”, care a elaborat și realizat proiectul respectiv.

  • Proiectul a ajuns la final, s-au făcut totalurile, acestea fiind îmbucurătoare. Povestiți despre istoria dezvoltării proiectului. Ce V-a motivat să Vă implicați în acest gen de proiect?

Sursele regenerabile de energie mă peocupau încă din tinerețe. Iar pe cînd activam în funcția de Șef al Direcției Economie și Reforme la Consiliul Raional, apoi la Consiliul Județean Edineț am elaborat și am cîștigat câteva proiecte transfrontaliere cu parteneri din România și Regatul Marii Britanie, Danemarca, Germania. Aflându-mă în deplasari pentru schimb de experiență în aceste țări, am văzut parcurile eoliene, care asigură cu energie verde și ieftină populația acestor țări. M-au intrigat aceste surse regenerabile de energie și am hotărât să elaborez și proiecte de instalare a stațiilor eoliene. Din martie 2006 am fost angajat în serviciu la Inspectoratul Ecologic de Stat, astfel apropiindu-mă și mai mult de acest domeniu. Am elaborat un proiect de instalare a unei turbine eoliene la Edineț în anul 2007, care a fost înaintat spre finanțare la Fondul Ecologic în 2008 și 2009. Însă pe atunci nu se permitea de a finanța așa ceva.

  • Cum și cu ce a început implementarea proiectului?

Căutând surse de finanțare, în anul 2015 am găsin anunțul unui concurs de proiecte pentru constituirea coalițiilor locale în domeniul promovării eficienței energetice și surselor regenerabile de energie. Am elaborat un proiect conform cerințelor Proiectului Internațional CLEEN și am câștigat concursul cu un mic grant. Proiectul international CLEEN (Civil society Local Energy Efficiency Network) este finanțat de Uniunea Europeană cu perioada de implementare 2015 – 2017. Acesta a fost și pînă când este unicul grant destinat Organizațiilor obștești. Din proiectul internațional au câștigat granturi mici prin concurs ONG-uri din 5 țări: Germania, Moldova, Ucraina, Gruzia și Armenia. Activitățile proiectului au derulat în luna iulie 2015 cu 2 teme pentru acasă, care trebuiau îndeplinite în termen scurt. Fiecare temă sau însărcinare era minuțios controlată de experții din Germania și notată. Apoi am tercut cîteva cursuri online, care tot au fost apreciate cu note bune. Am studiat și apreciat toată legislația Moldovei în domeniul eficienței energetice și folosirii surselor regenerabile, după ce la trainingurile internaționale discutam și apreciam aspectele în care mai avem de lucrat. Am studiat bine planificarea strategică, bazele pentru cercetare, teoria schimbărilor sociale, bazele comunicării și alte capitole. Iar la ultima întrunire din Ucraina în 7 decembrie 2015 am primit Certivicatul internațional de Mentor în trei domenii.

 

  •        Care primării au fost mai receptive, avândt pe parcurs și o conlucrare eficientă?

În anul 2016 am analizat și selectat Administrațiile Publice Locale din raion, care doreau să colaboreze în acest proiect. La început au semnat Acordul de parteneriat Seminarul Teologic Liceal de Fete, primăriile Gordinești și Corpaci din raionul Edineț și orașul Cornești din raionul Ungheni. Am organizat și desfășurat mai multe ședințe în primării cu responsabilii și conducătorii instituțiilor subordonate, seminare cu populația adultă și cu tineretul din clasele superioare în privința informării și conștientizării populației din aceste localități. În timpul seminarelor și întrunirilor am selectat câțiva doritori de a participa la trainingul și apoi la atelierul de confecționare a colectoarelor solare pentru încălzirea apei. Cu părere de rău nu toți cei selectați au participat la aceste activități importante. Din partea A.O.„Colaborare” au participat 4 persoane, care la sfârșitul atelierului au venit cu colectoare solare confecționate de mânile lor.  În acelaș an am trecut cu succes cursurile programului de formare profesională continuă și am primit Certificat de formator în educația adulților.

În anul 2017 a crescut interesul primăriilor și au semnat acorduri de parteneriat încă 7 primării. Însă neavînd contribuția necesară, până la urmă din raionul Edineț au conlucrat în proiect primăriile Corpaci, Viișoara, Chetroșica Nouă și Seminarul Teologic Liceal de Fete. Un partener activ în acest an a fost și Aparatul Președintelui Raionului Edineț, care ne-a susținut verbal la majoritatea activităților. Cu toate că nu au asigurat contribuția necesară, noi am desfășurat seminare de informare și conștientizare a populației în toate liceele din raion, școala profesională din Cupcini și cîteva gimnazii. Pentru a atrage tinerii în activități utile și ai îndepărta de la deprinderile nocive (fumat, beție, narcotice, toxice etc.), am organizat un concurs de idei inovatoare pentru Grupuri de Inițiativă Locale formate din tineri. Am elaborat și distribuit în rândul tinerilor 1000 postere cu condițiile concursului ca să atragem cît mai mulți tineri, motivându-i cu mini-grantul. La început au fost formate 10 grupe de inițiativă, iar la concurs au fost depuse 9 proiecte din partea a 9 Grupe Locale.

  • De care avantaje au beneficiat Administrațiile Publice Locale și alte persoane partenere în proiect?

-Toate comunitățile implicate în proiect au beneficiat de informare și instruire gratuită în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie. Tineretul din aceste localități a căpătat noi abilități de elaborare a inițiativelor locale inovatoare. Toți 45 tinerii participanți la concurs au primit diplome de participare. Iar cei care au ocupat locuri premiante au primit becuri LED și sensori de mișcare pentru economisirea energiei electrice. Un Grup de Inițiativă a primit certificat de confirmare a premiului mare susținut de un minigrant în sumă de 1000 Euro, din care au fost izplați termic pereții căminului Seminarului Teologic Liceal de Fete. Aceasta a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de studii și trai a 50 persoane. Din localitățile partenere 15 persoane au beneficiat de un training gratuit de instruire în privința construcței, montării și conectării colectoarelor solare. Cu regret, la atelierul practic au participat numai 4 persoane, care au fost învățate cum să-și construiască singuri colectoarele solare și ce materiale sunt necesare. Partenerii au beneficiat de 6 colectoare solare, care au fost instalate și conectate la boilere cu 2 contururi la 3 obiecte sociale și 3 gostodării idividuale. Din aceste facilități cîte un colector și un boiler a fost instalat la Grădinițele de copii din s. Corpaci și s. Viișoara, la căminul Seminarului Teologic Liceal de Fete din mun. Edineț și la 3 gospodării individuale din s. Corpaci, s. Drochia și s. Cornești. Deținătorii de colectoare și boilere în număr de 12 persoane au fost instruite în privința regulilor de folosire și a securității. În timpul proiectului din 2017 au fost consultate individual 27 persoane fizice interesate.

 Toate APL-le implicate în proiect au primit recomandări  cu pași practici de eficientizare energetică a clădirilor instituțiilor subordonate, care urmează a fi incluse în Planurile strategice de dezvoltare a primăriilor. În urma recomandărilor noastre, atrăgînd investiții străine sau din investiții proprii: 3 obiecte sociale au schimbat ușile și ferestrele, au izolat termic pereții, 1 a schimbat podelele, 1 a renovat cazangeria la grădiniță pe biomasă și a instalat 4 colectoare solare, 2 au schimbat becurile cu LED, 3 au instalat sensori de mișcare și 1 primărie a pus becuri  LED la iluminatul stradal.  Îndeplinirea unor măsuri recomandate de eficientizare vor permite economisirea surselor pentru efectuarea celorlalte măsuri recomandate de eficientizare energetică. Îndeplinirea tuturor măsurilor recomandate va permite economisirea pe viitor a 50-60% din sursele bugetare actuale destinate cheltuielilor energetice.

  •  Cum se dezvoltă energia eoliană în raion?

Se dezvoltă cu pași vertiginoși. Până acum, Raionul Edineț deține înâietatea la instalarea stațiilor eoliene și producerea energiei verzi. Dacă în 2013 a fost instalată prima turbină, care a fost pusă în funcțiune în 2014, atunci în 2016 au fost instalate încă 8 turbine, 5 din ele fiind puse în funcțiune în primăvara anului 2017. Puterea totală a acestor 9 turbine fiind de 9,6 MW. Actualmente se instalează încă 3 turbine eoliene.
Energia verde mai ieftină de la aceste stații eoliene este livrată în rețeaua de distribuție „RED Nord-Vest” și folosită de toți consumatorii din nordul țării. Producerea energiei electrice la aceste stații eoliene contribuie la reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă cu mii de tone.

  • Ce va urma după finalizarea proiectului?

A.O.„Colaborare” va conlucra în continuare cu toate APL-le doritoare de a procura și instala colectoare solare și alte surse de energie regenerabilă. V-om ajuta la instalarea eficientă, montarea corectă, conectarea cu rezorvorul și consumul rațional a apei calde. La obiectele sociale și individuale unde au fost instalate colectoare solare și boilere din proiect v-om efectua monitoringul cantității de apă încălzită și economiei de energie electrică și bani primită de beneficiar.

La cererea primăriilor interesate am putea efectua cercetarea clădirilor, monitorizarea consumului energetic și analiza cheltuielilor bugetare pentru sursele energetice pentru a elabora recomandări de eficientizare energetică a clădirilor subordonate cu pași concreți (inclusiv și izolarea termică a clădirilor).

Deoarece acesta este un domeniu de perspectivă, suntem deschiși să elaborăm proiecte în parteneriat cu primării care vor asigura contribuția stipulată în regulamentul finanțatorului.

Dezvoltarea proiectelor în domeniul eficienţei energetice în ţara noastră, va contribui nu doar la securitatea aprovizionării cu energie, ci şi la durabilitatea mediului înconjurător şi la prevenirea schimbărilor climatice.

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Proiectul pentru promovarea eficienței enetgetice și surselor regenerabile a ajuns cu succes si cu rezultate palpabile la final

Recent, într-un local amenajat a avut loc Conferința de totalizare a rezultatelor proiectului „Constituirea Alianțelor Locale pentru promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie”, elaborat și realizat de Asociația Obștească „Colaborare”. La conferință finală au fost invitați toți partenerii proiectului, reprezentanți ai APL-urilor, ONG-uri locale, părți și persoane interesate, precum și mijloacele de informare în masă.

La deschiderea conferinței cu cuvinte de salut către participanți s-au adresat vicepreședintele raionului Edineț, dl. Sergiu Gheorghiță, șefa Oficiului Teritorial Edineț al Parlamentului, dna Stela Belitei și președintele Centrului Republican „Gutta Club”, dna Natalia Kravciuc.

Ulterior președintele A.O. „Colaborare”, dl. Grigore Musteață a susținut în fața publicului o prezentare amplă despre rezultatele palpabile obținute în cadrul proiectului de Administrațiile Publice Locale, instituțiile sociale și persoanele partenere în acest proiect.

Participanții au rămas plăcut surprinși de posibilitățile unui proiect mic, dar cu rezultate și beneficii valoroase pentru societate. În rezultatul activităților proiectului a crescut gradul de informare și conștientizare a populației în domeniul eficienței energetice și folosirii surselor regenerabile de energie.

Un rezultat important a fost atragerea și implicarea tineretului din 2 raioane în concursul de idei inovatoare și îndepărtarea lor de la deprinderile nocive. În rezultatul instalării a 6 colectoare solare și 6 boilere cu două contururi au fost îmbunătățite condițiile de educație, de muncă și de trai a peste 200 persoane. Ca urmare a izolării termice a pereților căminului pentru fetele de la Seminarul Teologic Liceal de Fete din mun. Edineț, s-au creat condiții mai bune de viață și educație a 50 persoane din familii social vulnerabile sau orfane. Selectarea și implicarea a 15 persoane interesate cu capacități și abilități la trainingul de instruire în privința construcței, montării și conectării colectoarelor solare a trezit un interes deosebit în rândul participanților. La acest training și la atelierul practic, la care au participat 4 persoane recomandate din partea A.O.„Colaborare” au fost învățați cum să-și construiască singuri colectoarele solare și ce materiale sunt necesare pentru aceasta.

Despre rezulatatele îmbucurătoare ale proiectului și-au expus opiniile coordonatorul național al proiectului CLEEN, dna Natalia Kravciuc și expertul în proiect, dl Andrei Gumovschi, doctor conferențiar-universitar. Expertul a apreciat munca enormă depusă de reprezentanții A.O.„Colaborare” la cercetarea, monitorizarea și analiza cheltuielilor energetice mai bine de peste  3 ani a 13 instituții din cadrul a 3 APL-uripartenere și recomandările elaborate pentru consiliile locale de a fi incluse în planul strategic de dezvoltare a acestor localități.

Despre beneficiile obținute și cum a contribuit proiectul la îmbunătățirea calității vieții prin economisirea resurselor și reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă, a vorbit directorul Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc. Elisabeta”, părintele Mihail Baraghin.

La extinderea cooperării cu Autoritățile Publice Locale și părțile interesate s-a referit șefa secției economie dna Rodica Chiriac, primarul satului Viișoara, dnaa Ina Ciubotaru și primarul satului Corpaci, dl Veaceslav Uja. Ei au menționat despre beneficiile obținute în cadrul acestul proiect.

La dezbaterile facilitate la tema expusă au participat toți primarii prezenți la conferință, managerul energetic, șefi de instituții și reprezentanții mass-media.

La sfârșit toți participanții la coferință au primit în dar din partea A.O.„Colaborare” cîte un bec LED pentru promovarea eficienței energetice și folosirea obiectelor electrice inofensive pentru sănătatea omului.

 

Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.Organizația concedent A.O.„Colaborare”,mun. Edineț.

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Recomandări eficiente pentru consiliul local Viișoara

Recent, în sala de ședințe a primăriei s. Viișoara a avut loc sedința lărgită organizată de A.O. „Colaborare” împreună cu primăria Viișoara. La masa rotundă au fost invitați șefi instituțiilor din teritoriu, consilieri locali și liderii comunității. Primarul, dna Ina Ciubotaru, a prezentat în fața publicului experții din domeniul efcienței energetice și surselor de energie regenerabilă, și lea oferit cuvântul.
Președintele A.O.„Colaborare”, mentorul Grigore Musteață, a prezentat rezulatatele cercetărilor vizuale a clădirilor instituțiilor bugetare, monitoringul consumului surselor energetice efectuat în fiecare lună timp de un an de zile.De către experți a fost efectuată și analiza cheltuielilor bugetare pentru sursele energetice pe 3 ani de zile la gimnaziu, grădiniță, căminul cultural și primărie.Rezultatele acestor analize au fost aduse la cunoștința consilierilor și conducătorilor instituțiilor.
După ce au discutat pricinile creșterii cheltuielilor energetice a intervenit în discuții profesorul conferențiar  universitar, dl Andrei Gumovschi, care a propus unele metode științifice de economisire a surselor energetice. Un interes deosebit le-a trezit consilierilor și liderilor comunității sursele regenerabile locale de energie propuse de expert, care ar putea fi utilizate fără mari cheltuieli de către instituții.
Ulterior, dl. Grigore Musteață a dat citire recomandărilor pentru eficientizarea energetică  a clădirilor și obiectelor sociale de pe teritoriul primăriei Viișoara pentru a fi incluse în planul strategic de dezvoltare a localității. Urmează ca la ședința următoare din luna noiembrie consilierii locali să decidă care din măsurile propuse vor fi executate în următoarele luni. Îndeplinirea măsurilor recomandate de A.O.„Colaborare” va permite Administrației Publice Locale economisirea pe viitor a 30-60% din sursele bugetare actuale destinate cheltuielilor energetice.
După ședință experții, împreună cu primarul au mers la grădiniță, unde au evaluat corectitudinea instalării și eficacitatea funcționării colectorului solar pentru încălzirea apei conectate la boilerul cu două contururi oferite de A.O. „Colaborare” din contul proiectului.
Posted in Noutati | Leave a comment

Proiectul de izolare termică a caminului de fete, din orașul Edineț s-a finalizat cu succes

Izolarea termică a pereților din partea de Nord a căminului Seminarului Teologic Liceal de
Fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta” din Edineț. Nici două luni nu au trecut de la începerea lucrărilor de izolare termică a căminului, iar datorită organizării efective a lucrărilor și asigurarea la timp cu materialele necesare proiectul s-a încheiat.
Recent la această instituție a fost organizat seminarul de totalizare a proiectului la care au participat beneficiarii, denanțatorul și membrii comunității care au contribuit la realizarea proiectului. Evenimentul a fost moderat de membra grupului de inițiativă Morcovanu Ștefana, care a oferit cuvântul Președintelui A.O.„Colaborare”, dl.Grigore Musteață. În cuvântarea sa dl Musteță a menționat că mini-grantul câștigat de grupul de inițiativă din această instituție a dat un imbolt reușit la mobilizarea comunității de a contribui la crearea condițiilor mai bune pentru aceste fete. Inițial din contul mini-grantului oferit de A.O. „Colaborare”au fost procurate materialele necesare, iar din contul contribuției era preconizat de a achita specialiștii care au înfăptuit lucrările de izolare.
 
La 21 august 2017 au fost aduse materialele necesare, iar la 5 septembrie 2017 au început lucrările de izolare termică a pereților cu polisteren grosimea 10 cm, care are o eficiență mai sporită. Timp de aproape 2 luni de zile volumul și calitatea lucrărilor au fost monitorizate de directorul Seminarului Teologic Părintele Mihail și de organizația finanțatoare A.O.Colaborare.
Apoi fetele din Grupul de Inițiativă Arama Maria și Marcu Iraida au susținut o prezentare video în fața celor prezenți despre etapele, rezultatele și beneficiile proiectului. În prezentare a fost menționat, că datorită contribuției acordate de oamenii cu bună credință bugetul proiectului a crescut de 3 ori fiind posibilă izolarea termică la toți pereții căminului. Cei prezenți au apreciat la justa valoare rezultatele proiectului, care va avea un impact pozitiv atât asupra sănătății fetelor cât și asupra mediului. După discuții și intervențiile participanților a fost vizitat obiectul izolat termic. Împreună cu toți participanții au fost examinate și evaluate lucrările efectuate de specialiști angajați.
La fața locului Dl. Grigore Musteață și Părintele Mihail Baragin au vorbit celor prezenți despre durabilitatea proiectului și eficiența energetică obținută în rezultatul izolării termice a pereților. Datorită acestor măsuri de eficiență energețăcă în căminul fetelelor va fi mai cald, iar administrația va consuma mai puțin combustibil pentru încălzirea încăperilor. La sfârșit toți participanții s-au fotografiat lîngă perții de acum izolați termic.
 
De menționat că în 2016, A.O.„Colaborare” a instalat pe acoperișul Seminarului Teologic un colector solar pentru încălzirea apei menagere conectat la un boiler cu două contururi, care asigură cu apă caldă două cabine de duș pentru fete.
Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.Organizația concedent A.O.„Colaborare”,mun. Edineț.
Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

A.O. “Colaborare” a luat parte la conferința internatională a partenerilor proiectului CLEEN

În perioada 14 – 19 octombrie 2017 într-un loc pitoresc s-au desfășurat sesiunile Conferinței Internaționale a managerilor organizațiilor partenere din 5 țări. Proiectul international CLEEN (Civil society Local Energy Efficiency Network) este finanțat de Uniunea Europeană cu perioada de implementare 2015 – 2017. În cadrul conferinței au fost prezentate de fiecare organizație parteneră rezultatele obținute și perspectiva îmbunătățirii calității vieții.
 
Cu toate că zilele erau încărcate cu sesiuni, în pauzele de masă reprezetantul A.O. “Colabrare” găsea clipe pentru a admira locurile frumos amenajate ale Complexul Turistic “Costești”.
În a treia zi la Conferința Internațională s-au mai alăturat reprezentanți ai ONG-lor din alte 5 țări post-sovietice, sala devenind mai plină. Împreună cu reprezentanții organizațiilor ecologiste din 10 țări am discutat mai multe întrebări, printre care și problemele provocate de schimbările climatice și rolul ONG-lor în informarea și constientizarea cetățenilor despre pericolele schimbărilor climatice.
  
În acest complex turistic, pe lângă edificiile de agrement , a fost construită și casa model a Povestitorului Ion Creangă, care în ziua de 18.X.17 a fost sfințită de un sobor de preoți. Iar noi, participanții am continuat sesiunile Conferinței Internaționale cu temele de îmbunătățire a comunicării între ONG-le de mediu din 10 țări prezente. În ultimele zile toți participanții am discutat și am propus activități și măsuri pentru susținerea Rețelei CLEEN în viitor.
 
Posted in Noutati | Leave a comment

Colectorul solar a ajuns și la Grădinița din Viișoara

La 22 septembrie 2017 s-au încheiat sesiunile trainigului organizat de Asociația Obștească „Colaborare” cu persoane responsabile și cu abilități necesare și doritoare de a construi colectoare solare pentru încălzirea apei. La training au participat doritorii de a afla cum să construiască colectoare solare pentru a economisi bugetul familiei sau al instituției, care au fost selectați în cadrul seminarelor de informare desfășurate anterior.

Participanții la training au avut posibilitate să afle tot ce este necesar pentru a construi de sine-stătător colectoare solare pentru instituțiile în care activează sau gospodăriile particulare. De asemenea, persoanele cointeresate au adresat întrebări pentru a afla lucruri mai amănunte din procesul de construcție și asamblare a colectoarelor solare.

După dezbaterile facilitate la temele expuse și epuizarea întrebărilor teoretice Formatorul în educația adulților, dl. Grigore Musteață a condus participanții la Grădinița-creșă „Garofița” din satul Viișoara unde va fi instalat colectorul solar și conectat la un rezervuar cu două contururi. Participanții s-au interesat de cantitatea, calitatea și desigur prețurile materialelor necesare pentru construcția colectorului solar, rezervuarului și a sistemelor de conducte.

Aici persoanele interesate au avut posibilitatea să studieze și să cerceteze cu mîna proprie calitatea lucrărilor practice la colectorul construit și pregătit pentru instalare. La practică formatorul le-a arătat și lămurit celor prezenți unde să fie instalat colectorul și au desenat schema suportului pentru montarea lui în cel mai potrivit loc. Ploile abundente nu ne-au permis de a lucra cu aparatul de sudat pentru a instala colectorul. Îndată după încetarea ploilor va fi construit suportul și instalat colectorul solar cu boilerul primit în dar din contul Proiectului „Constituirea Coalițiilor Locale pentru promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie”. Lucrătorii, educatorii și copiii au primit cu bucurie această veste. Participanții la training au rămas mulțumiți și entziasmați de instruire promițând că ne vor contacta când vor începe a construi colectoare solare. Noi le dorim succes și v-om fi bucuroși de conlucrare.

Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.Organizația concedent A.O.„Colaborare”,mun. Edineț.

Posted in Noutati | Leave a comment

Mini-grantul aduce bucurie multora

În toamna anului 2016 Asociația Obștească „Colaborare” a instalat pe acoperișul căminului Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț un colector solar pentru încălzirea apei, iar în interiorul căminului un boiler cu două contoare, care a fost conectat la colectorul solar. De mai bine de un an fetele se folosesc de apa caldă încălzită cu razele solare. Recent în căminul fetelor au fost construite 4 cabine de duș la care ajunge apă încălzită de colectorul solar în acest fel creându-le condiții zilnice mai ușoare elevelor.      

Odată cu lansarea proiectului „Izolarea termică a pereților din partea de nord a căminului Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț, susținut financiar de Asociația Obștească „Colaborare” prin mini-grant, în căminele fetelor iarna va fi mai cald, iar  Administrația STLF va reduce până la 30% din cheltuielile pentru încălzire.

După ce au fost procurate materialele necesare pentru izolare au fost contactați și meșteri în domeniu pentru a îndeplini lucrările de izolare termică a pereților.  Au fost căutate și instalate schelele pentru a îndeplini lucrările la înălțime. Până la începerea lucrărilor Președintele A.O.„Colaborare„ Dl. Grigore Musteață împreună cu directorul Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț, Părintele Mihail Baraghin au discutat cu meșterii angajați condițiile și termenii de îndeplinire a lucrărilor.

La sfârșit de săptămână, cînd izolarea termică a unui perete era pe sfârșite, fetele din Grupul de Inițiativă cu bucurie au urcat pe schele ca să pozeze la banerul cu datele proiectului.

Conducerea A.O. „Colaborare” și a Seminarului Teologic întreprind toate măsurile necesare pentru ca în termen de 2 luni, adică până va da frigul, pereții căminului să fie izolați termic și calitativ. Prin această măsură de eficiență energetică vor fi create condiții mai bune de trai pentru fete și vor fi reduse cheltuielile pentru încălzire. Deoarece încălzirea se produce prin arderea cărbunelui, în rezultatul reducerii volumului de cărbune ars corespunzător va diminua și volumul emisiilor de CO2 în atmosferă.

Însă lucrările de izolare a pereților sunt înfăptuite din contul contribuției comunității. Reieșind din aceste necesități, tot colectivul de fete, Preoți și profesori Vă roagă să acordați o contribuție bănească după posibilitățile Dum-stră la realizarea cu succes a acestul proiect.

Vă rugăm să transferați suma contribuției oferite sau în numerar să depuneți pe contul A.O.„Colaborare”, CODUL IBAN: MD12EN000000222446104894, Cod fiscal: 7602559, Codul Băncii: ENEGMD22894, BC „Energbank”SA, filiala Edineț. Direct puteți  oferi contribuție Părintelui Mihail, înscriindu-vă în lista de colectare benevolă a contribuției.

Dumnezeu să ne ajute !

Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.

  

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț va avea condiții mai bune

Odată cu lansarea proiectului „Izolarea termică a pereților din partea de nord a căminului Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț,  Asociația Obștească „Colaborare” împreună cu Administrația STLF au purces la lucru. Mai întîi de toate au fost colectate oferte pentru materialele necesare, apoi s-au analizat ofertele primite și au comandate materialele necesare. Din mini-grantul câștigat la concurs au fost procurate materiale pentru izolarea pereților.DSCN3443

Un camion plin cu polisteren grosimea 10 cm. și alte materiale necesare au fost aduse la Seminar. Cu bucurie au în tâmpinat elevele seminarului aceste materiale și cu entuziasm au făcut ajutat la descărcare.

DSCN3447Materialele au fost depozitate în încăperi ferite de umezeală și sub supraveghere.

DSCN3450După ce au fost verificate să corespundă cu calitatea și cantitatea materialelor solicitate, președintele A.O.„Colaborare„ dl. Grigore Musteață, a întocmit un act de transmitere a materialelor procurate către beneficiar, care a fost semnat de liderul Grupului de Inițiativă Olga Proscurova și de garant, directorul Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf.Cuv.Mc.Elisabeta” din Edineț, Părintele Mihail Baraghin.

DSCN3454

Mai departe este necesar de a înfăptui lucrările de izolare a pereților din contul contribuției comunității. Reieșind din aceste necesități, tot colectivul de fete, Preoți și profesori roagă oamenii de bună credință să acorde o contribuție bănească după posibilitățile pentru a putea realiza cu succes acest proiect.

Oricine dorește să susțină acest proiect poate transmite în numerar sau transfera o sumă drept contribuție pe contul A.O.„Colaborare”, CODUL IBAN: MD12EN000000222446104894, Cod fiscal: 7602559, Codul Băncii: ENEGMD22894, BC „Energbank”SA, filiala Edineț. Direct puteți oferi contribuție Părintelui Mihail, înscriindu-vă în lista de colectare benevolă a contribuției.

Proiectul CLEEN ((Civil society Local Energy Efficiency Network) este implementat de către  organizația internațională WECF (Femeile din Europa pentru viitorul comun), în parteneriat cu ONG-le „Akhatsikhe“ (Georgia), „Ecoclub“ (Ucraina), „Gutta-Club“ (Moldova), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este interacțiunea dintre ONG-uri din Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina pentru a promova idei de eficiență energetică și rolul autorităților la nivel local și național în acest proces.

imageswecfguttaemblema colaborare

Posted in Uncategorized | Leave a comment