Elevele de la Seminarul teologic interesate de eficiența energetică

Într-o atmosferă evlavioasă, liniștită și constructivă s-a desfășurat la 04 iulie 2917, atelierul de promovare a eficienței energetice și surselor regenerabile de energie care a avut loc în cadrul Seminarului Teologic Liceal de fete din Edineț. Colaboratorii A.O.  „Colaborare” au pregătit o prezentare video amplă despre metodele de eficientizare energetică care contribuie la economisirea bugetului instituției.

DSCN3219

Coordonatorul proiectului,  dl Grigore Musteață, le-a vorbit și efectuat o prezentare video celor prezenți despre sursele alternative de energie care există și pot fi folosite la noi în țară. Entuziasmate tinerele au participat activ la Prelegerea „Furtună de idei” și au propus idei reale de proiecte care pot fi implementate în practică la instituția lor.

DSCN3220Multe din ele și-au expus dorința de a se înscrie în grupul de inițiativă pentru elaborarea și implementarea proiectelor propuse de colege. La moment numărul elevelor este mai mic deoarece o parte din ele au plecat în vacanța de vară, iar absolventele au plecat să se înscrie la universități. Peste cîteva zile se vor întoarce la Lăcașul Sfînt și vor completa grupurile de inițiativă.

DSCN3224 (1)Față de seminar au manifestat interes atât elevele, lucrătorii cât și Fețele bisericești ale Seminarului Teologic Liceal de Fete din or. Edineț – în total 30 persoane, care au primit răspunsuri convingătoare la toate întrebările adresate.

DSCN3206 (1)La sfîrșitul evenimentului Colaboratorii A.O.„Colaborare” le-au dorit participanților Doamne Ajută la elaborarea celor mai bune inițiative pentru a câștiga concursul și a primi grantul de 20 mii lei.

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Concurs de granturi mici pentru tineri

Asociația Obștească „Colaborare” anunță un concurs de granturi mici pentru tinerii din clasele superioare (9-12) de liceu și studenți. Concursul are scopul de a contribui la dezvoltarea intelectuală și implicarea tinerilor în dezvoltarea unor idei inovatoare de eficientizare energetică și folosirea surselor regenerabile în comunitate sau instituția unde învață.

ONG-ul sau Grupul de Inițiativă locală va încuraja participarea civică în comunitate, va contribui la conștientizarea cetățenilor și înțelegerea necesităților de valorificare a surselor regenerabile de energie, va căpăta abilități de elaborare a proiectelor și de colectare a fondurilor pentru realizarea unor inițiative comunitare inovative.

La concurs sunt invitați toți tinerii care au participat la seminarele de informare și au capacități de a completa formularul de aplicare și tabelul bugetului conform cerințelor îndrumarului pentru solicitanți. Proiectele trebuie să fie relevante cerințelor și măsurabile, care ar putea fi realizate de un ONG local sau un grup de inițiativă în timp de 2 luni de zile. În cazul grupurilor de inițiativă Cererea de participare trebuie să fie aprobată de Directorul instituției de învățămînt sau Primar. Suma mini-grantului oferit va fi pînă la 20 mii lei. Contribuția proprie sau a comunității nu trebuie să fie mai mică de 10% din suma bugetului.

Ideile de proiect pot fi trimise la adresa de mail a A.O.„Colaborare” : musteatagrig@gmail.com,  pînă la 1 august 2017 sau  pot fi transmise prin poștă, pe suport de hîrtie, la adresa: str. Independenței 79/12, or. Edineț.

Mai multe informații puteți afla la numărul de telefon:  tel:069216827 – dl Grigore Musteață

Formularele de aplicare și îndrumarul le puteți descărca aici:

Pentru a primi formularele necesare pe suport de hîrtie puteți telefona la numărul indicat mai sus: 069216827.

poster_eficienta energetica_rec

 

 

 

 

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Activitățile proiectului au derulat și la Cornești

Conform Acordului de parteneriat semnat de primăria or. Cornești și Asociația Obștească „Colaborare”la  11 august 2015, a început implementarea activităților prevăzute în proiect. Astfel, în această săptămână, a fost desfășurat un seminar tematic și atractiv pentru tineri. De data aceasta A.O. „Colaborare” a venit cu un nou proiect de promovarea al eficienței energetice și surselor regenerabile pentru anul 2017, finanțat de Comisia Europeană.  Anunțurile despre seminar și invitațiile au fost distribuite din timp prin locurile publice din oraș și satele învecinate. Deoarece seminarul a fost destinat tinerilor din clasele superioare și Autorităților Publice Locale din or. Cornești, comuna Boghenii Noi și satul Cornești, în sală au venit cei mai activi reprezentanți ai tineretului din aceste localități.

În anul 2017 aceste trei Primării împreună cu A.O.„Colaborare” au decis să conlucreze împreună în proiecte și la 30 martie 2017 au semnat un Acord de creare a Consorțiului pentru a participa la elaborarea și implementarea proiectelor împreună. Fiecare primar a venit ca seminar cu echipă de tineri și persoane responsabile din primărie.

În timpul înregistrării fiecare participant a primit cîte un poster informativ cu un îndemn motivant pentru tineri de a participa la concursul celor mai bune idei în domeniul eficienței energetice. După aceasta primarul or. Cornești, D-na Vera Buga a deschis lucrările seminarului și a oferit cuvîntul formatorului.

Coordonatorul proiectului, Dl. Grigore Musteață a susținut o prezentare video celor prezenți  despre posibilitățile și metodele de eficientizare energetică și reducere a cheltuielilor pentru sursele energetice. La dezbaterile facilitate pe tema expusă au participat toți doritorii din sală. În dezbateri a intervenit și Primarul Comunei Boghenii Noi, Dl. Gheorghe Filipovici, care a subliniat importanța proiectului și a îndemnat tinerii să se avînte în „Furtuna de idei”. Apoi formatorul a trecut la prezentarea surselor regenerabile de energie, care de acum se folosesc la noi în țară și potențialele surse, care așteaptă să fie explorate de generațiile tinere.

După a doua prezentare tinerii și maturii au ridicat întrebări la care au primit răspunsuri clare și necesare pentru a expune o ideia reală pe hîrtie. În susținerea proiectului și dezvoltarea modului de gîndire la tineri a vorbit și Primarul satului Cornești, Dl. Valeriu Morari.

După prezentările ample și îndemnurile primarilor tinerii prezenți au purces la expunerea ideilor inovatoare pe hîrtie. Pentru a le stimula gîndirea formatorul lea demonstrat pe ecran un videoclip cum funcționează un generator de vînt construit de o persoană ingenioasă.

Iar Natalia Balica, consilier din partea celor tineri în Consiliul Local a salutat noul proiect și a îndemnat tinerii să contribuie cu idei inovatoare la îmbunătățirea calității vieții. Doar totul depinde de tinerii, care sunt viitorul țării. Toți participanții au fost serviți din proiect cu ceai, cafea și dulciuri.

Posted in Noutati | Leave a comment

Comunitățile se arată din ce în ce mai interesate de metodele eficienței energetice și sursele regenerabile de energie

Asociația Obștească „Colaborare” implementează în raionul Edineț proiectul „Constituirea Coalițiilor Locale pentru promovarea eficienței energetice și surselor  regenerabile de energie”.

Obiectivul proiectului este de a promova o utilizare mai eficientă a resurselor (energie, combustibil, materiale și apă) și de a reduce riscurile pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor în comunitățile raionului. Proiectul are ca scop monitorizarea cheltuielelor pentru sursele energetice consumate în instituțiile bugetare și elaborarea propunerilor de eficientizare, implicarea tinerilor în activitățile proiectului, informarea, mobilizarea și motivarea tinerilor de a veni cu noi idei pentru a îmbunătăți calitatea vieții în comunitățile lor.

 

Proiectul își propune să instituie așa-numitele GIL (Grupuri de Inițiativă Locale) în diferite localități ale raionului, care ar fi capabile să elaboreze un proiect inovator și să-l implementeze în localitate pentru binele comunității.

Punerea în aplicare a măsurilor și acțiunilor planificate  vor ajuta comunitățile:

  1. să economisească energie, apă și combustibil;
  2. să reducă efectele negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane;
  3. să sporească nivelul de informare și conștientizare al populației;
  4. să fie în conformitate cu cerințele legislației de mediu; și
  5. să îmbunătățească accesul la surse regenerabile și tehnologii mai puțin poluante.

În cadrul proiectului va fi organizat un training cu persoanele preselectate din localitățile implicate în proiect. Participanții la training urmează a fi instruiți astfel încât să fie capabili să-și confecționeze singuri colectoare solare pentru familie și obiecte sociale.

De curând colaboratorii A.O. „Colaborare” au susținut seminare cu prezentări video în două localități în care autoritățile locale și populația și-au manifestat interesul față de eficiența energetică și sursele regenerabile de energie.

 

Pentru următoarele două săptămîni, A.O. „Colaborare” are planificate seminare în fiecare zi lucrătoare, iar tot mai mulți primari solicită desfășurărea acestor tipuri de seminare și în localitățile lor.

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Evenimentul de lansare al noului proiect implementat de A.O. „Colaborare”

Ieri, 27 aprilie 2017, în incinta restaurantului „Sangal” din or. Edineț a avut loc conferința de lansare a proiectului „Constituirea Coalițiilor Locale pentru promovarea eficienței energetice și surselor regenerabile de energie” pentru anul 2017. Proiectul a fost elaborat și va fi implementat de A.O. „Colaborare” în cadrul proiectului internațional CLEEN, finanțat de Uniunea Europeană.

La conferința de lansare au fost invitați coordonatorul național A.O. „Gutta Club”, conducerea raionului Edineț, reprezentanții Cancelariei de Stat și ai Parlamentului în teritoriu, șefii Direcțiilor și secțiilor Consiliului Raional, primarii și directorii instituțiilor de învățămînt, partenerii interesați și reprezentanți ai ONG-uri.

În fața publicului cu cuvînte de salut a venit vicepreședintele raionului Edineț, dl. Sergiu Gheorghiță, șeful Oficiului Teritorial al Parlamentului R.M. d-na Stela Belitei și președintele centrului „Gutta Club”,  d-na Natalia Cravciuc.

 

Moderatoarea evenimentului de lansare, șefă a secției Economie, d-na Rodica Chiriac, a oferit cuvîntul Președintelui A.O.„Colaborare”, dl. Grigore Musteață, care a susținut o prezentare video integrală a proiectului. Fiind interesați de activitățilе proiectului, după prezentare participanții și-au expus opiniile și au făcut intervenții primarii de Corpaci – dl. Veaceslav Uja, de Fetești – dl. Ion Munteanu, de Viișoara –  dna Ina Ciubotaru, etc.

După ce au fost ascultate părerile participanților d-na Natalia Cravciuc și dl. Grigore Musteață le-au vorbit participanților despre posibilitățile și condițiile pentru a deveni membrii Coaliției Locale la realizarea acestui proiect.

Evenimentul a avut și o sesiune de întrebări, răspunsuri și dezbateri facilitate la tema expusă, unde au participat toți doritorii.

La sfîrșitul Conferinței primarii cointeresați de a conlucra în acest proiect au semnat Acorduri de Parteneriat cu președintele A.O. „Colaborare”.  

Toți participanții au primit cu entusiasm noua inițiativă și ne-au urat succes în implementare!

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Un nou proiect va ajuta APL-urile să eficiențizeze cheltuielile pentru sursele energetice

Asociația Obștească „Colaborare” cu bucurie Vă informează că proiectul de creare a Coalițiilor locale pentru eficiența energetică și folosirea surselor regenerabile, elaborat pentru anul 2017, a fost acceptat spre finanțare.

În cadrul proiectului colectivul A.O. „Colaborare” în conlucrare cu primăriile și alți specialiști vor monitoriza și analiza cheltuielile bugetare pentru sursele energetice și vor face recomandări pentru reducerea lor. Primăriile implicate în proiect vor fi ajutate la elaborarea proiectelor de atragere a investițiilor pentru eficientizarea clădirilor instituțiilor bugetare.

Prin implicarea tineretului din clasele superioare, din colegii și universități în activitățile proiectului intenționăm să organizăm seminare, conferințe și lecții de informare și conștientizare a populației în domeniul economisirii surselor prin eficientizarea clădirilor și folosirea surselor regenerabile de energie. În primării sau instituții de învățămînt vor fi instalate panouri cu informații pe tema eficientizării energetice. Vor fi organizate Furtuni de idei și concursuri de idei la temă, care vor fi selectate și premiate de către juriu specializat în domeniu. Cea mai bună inițiativă de proiect va fi finanțată pentru a fi implementată în practică de un grup de inițiativă.

Cei mai activi tineri și voluntari de toate vîrstele din localități vor fi selectați și incluși după dorință în grupul comun, care va fi instruit la un training special pentru construcția colectoarelor solare.

Pentru realizarea acestor activități și altor acțiuni planificate este necesară o contribuție cît de mică de la fiecare participant (APL, agent economic, Întreprindere Individuală, persoană particulară, etc.).

Cei ce vor să se înscrie ca voluntari în acest proiect sunt rugați să contacteze Președintele organizației – dl. Grigorie  Musteață – la numărul 069216827 sau prin E-mail: musteatagrig@gmail.com !

 

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Grădinița din or. Cornești va avea un sistem de încălzire ecologic

În cadrul proiectului de eficiență energetică implementat la Grădinița-creșă  „Poienița” din orașul Cornești, r-nul Ungheni, au fost instalate pe acoperiș primele colectoare solare care vor servi ca sursă de încălzire a apei. Atît copii, cît și lucrătorii grădiniței sunt bucuroși și așteaptă cu nerăbdare cînd va fi terminată reparația din clădire, iar ei vor putea folosi apa caldă pentru igiena personală, la spălătorie și la bucătărie.

Tot în cadrul acestui proiect au fost aduse câteva cazane pe biomasă care urmează să fie instalate în proaspăt renovata cazangerie. În timpul de față se desfășoară lucrările de reparație a cazangeriei și depozitului unde va fi păstrat combustibilului din biomasă (peleți, bricheți) cu care se va încălzi grădinița iarna viitoare.

Sperăm că pînă în toamnă lucrările vor fi finisate și copii în perioada rece a anului vor avea mai multă căldură obținută cu mai puține cheltuieli pentru Administrația Publică Locală și mai puține bătăi de cap pentru Administrația grădiniței „Poienița”.

Acest proiect este finanțat de Fondul de Eficiență Energetică cu contribuția APL

Posted in Noutati | Leave a comment

A.O. „Colaborare a participat la ședința de monitorizare din partea Comisiei Europene de dezvoltare a proiectului „CLEEN”

În data de 5 aprilie 2017 la sediul Centrului „Guta Club” din Cișinău a avut loc o ședință de monitorizare din partea Comisiei Europene a dezvoltării proiectului „CLEEN” implementat în 4 țări partenere. La ședință au participat președinții Organizațiilor Obștești din Moldova implicate în proiect, care au fost chestionați de expertul pentru monitoring Vadim Kuzyk. Participanții au răspuns la întrebări apoi și-au împărtășit părerile în privința îmbunătățirii Programului de finanțare a ONG-lor de către Uniunea Europeană.

Posted in Noutati, Proiecte | Leave a comment

Inițierea unei rețele pentru schimbările climatice

Recent, la Cișinău, în sala London a Centrului de conferințe Summit s-au întrunit mai mlte ONG-uri pentru a discuta posibilitățile de creare ale unei rețele, care ar putea promova adaptarea la schimbările climatice și lupta contra dezastrelor pricinuite de schimbările climatice. În prima zi a instruirii, ONG-lurile de mediu și-au expus părerile și viziunile, au întreprins primii pași în privința luptei și diminuării riscurilor schimbărilor climatice. Participanții au  avut posibilitatea de a face cunoștință cu modele de rețele neformale din țara vecină, Ucraina.

training

În a doua zi participanții au elaborat împreună scopurile, obiectivele și activitățile preconizate de o rețea. Printre participanți s-a numărat și Președintele A.O.„Colaborare”, domnul Grigore Musteață, care a participat activ la toate  activitățile trainingului.

dscn2220

Împărțiți în trei grupuri de lucru participanții au elaborat trei planuri diferite de acțiuni a viitoarei rețele. Prin intermediul rețelei ONG-urile speră să capete mai multe fonduri disponibile pentru a ajuta populația in vederea luptei cu dezastrele și acomodare la schimbările climatice.

Pînă la  următoarea întrunire grupul de lucru va elabora un Acord de constituire a rețelei, care va fi semnat de fiecare ONG, devenind membru al rețelei.

Posted in Noutati | Leave a comment

Edineț – regiunea unde energia regenerabilă se dezvoltă cu pași rapizi

Prima turbină eoliană de putere mare, de 1,3 MW instalată în raionul Edineț și de fapt, prima din Republica Moldova,  a fost dată în exploatare la Brătușeni, în martie 2013.

De la conectarea ei la rețea, din aprilie 2013, turbina produce zilnic 1100 KW energie. Anual turbina poate produce 1,5 mln.kwh de energie electrică care este livrată în rețeaua de distribuție SA „RED Nord-Vest” și este oferită la un preț negociabil. Producerea energiei electrice de această stație eoliană în cursul unui an conduce la reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă cu sute de tone. Investiția totală a SRL „Elteprod” la procurarea și instalarea acestei turbine eoliene a fost de 8,5 mln. Lei MD.

turbina-eoliana

În cadrul Proiectului CLEEN, prin activitățile de informare și promovare a eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, A.O. ”Colaborare” a trezit interesul Autorităților Publice Locale, agenților economici și populației în acest domeniu. În cursul anului 2016 au fost procurate și instalate în extravilanul or. Edineți, 2 turbine eoliene cu o putere totală de 3,3 MW de SRL ”IMPORTEX-TRANS”, în extravilanul or. Cupcini 2 turbine eoliene cu puterea de 1,3 MW, instalate de ”Nordix-Prim” SRL, iar pe teritoriul ÎCS „Moldova-Zahăr”SRL au fost amplasate încă 4 turbine cu puterea de 0,6 MW fiecare. În total pe teritoriul raionului Edineți în prezent se găsesc 9 turbine eoliene cu o putere totală de 9,6MW.

În prezent se duc negocieri de livrare a energiei electrice, produse de turbinele instalate în toamna an. 2016, în rețeaua de distribuție S.A. RED „Nord-Vest”. Pentru viitor se preconizează de a mai fi instalate încă 2-3 turbine eoliene de putere mare.

La moment, A. O. „Colaborare” în parteneriat cu alte organizaţiieste participă în implementarea mai multor proiecte ce ţin de protecţia mediului și folosirea surselor regenerabile de energie.

A.O. Colaborare4.png

În anul 2014 la cantina Mănăstirii Zăbriceni au fost instalate 4 colectoare solare, iar în 2016 a mai fost montat încă 1 colector solar la Seminarul Teologic de Fete din Edineț, 1 colector la grădinița din s. Corpaci și 3 colectoare în gospodării particulare pentru încălzirea apei menajere, care se folosește la bucătărie, spălătorie și baie. Aceste colectoare solare au dat posibilitate călugărilor de la mănăstire, fetelor de la seminar, copiilor de la grădiniță și persoanelor particulare să folosească apă caldă, obținută de primăvara timpuriu pînă toamna târziu,  fără a consuma combustibil fosil și fără a produce CO2 și deșeuri, sau fără a utiliza energia electrică.

În scopul informării și instruirii persoanelor interesate în sursele de regenerare, A. O „Colaborare” desfăşoară traininguri de instruire a populaţiei, APL-urilor, personalul ui Mănăstirii și celorlalte Parohii din Episcopia Edineț privind priorităţile acestui tip de energie regenerabilă.

asociatia colaborare

În 2016, călugării mănăstirii Zăbriceni, ajutați de enoriași, au construit o instalație (un reactor) de 60 m3 pentru a produce biogaz  astfel încât să le ajungă pentru pregătirea bucatelor, încălzirea Catedralei, chiliilor și pentru alte necesități. Reactorul încălzit cu ajutorul colectoarelor solare produce cîte 24-25 m3 de biogaz în decurs de 24 ore, acesta se acumulează în rezervor  (gazgolder). De la rezervor pînă la cantină și cazangerie a fost instalată o conductă de aprovizionare cu biogaz. Folosirea biogazului produs din deșeurile animaliere va diminua poluarea cu deșeuri și CO2, va economisi combustibilul fosil (lemnul) și va produce îngrășăminte pentru creșterea producției ecologice pe terenurile agricole ale mănăstiri.

În cursul anului 2017 prin activitățile planificate A.O.„Colaborare” planifică să atragă mai mulți tineri în vederea participării la concursurile de idei pentru a dezvolta eficiența energetică și sursele de energie regenerabilă la o scară mai largă.

Posted in Noutati | Leave a comment